• Chrystusowcy w służbie Kościoła na Ziemi Krzyża Południa

  Bohaterem kolejnego filmu poświęconego księżom chrystusowcom z prowincji w Ameryce Południowej jest ks. Zbigniew Perdjon

 • Film o występach Wołosatek w Brazylii

  W popularnym portalu YOU YUBE umieściłem film z występów zespołu Wołosatki z Kielc w prowadzonych przez chrystusowców parafiach w Brazylii

 • Polscy misjonarze w Brazylii

  W krotkich filmach przedstawiam sylwetki misjonarzy chrystusowców pracujacych w Kraju Krzyża Południa

 • Wywiad w miesięczniku Msza święta

  Z okazji zbliżającej się 60 rocznicy pracy księży z Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej miesięcznik Msza święta przeprowadziłze mną wywiad do którego lektury serdecznie zapraszam

 • Tranzystorowy wzmacniacz mocy SPert 1200

  Zapraszam do krótkiego filmu obrazującego pracę najnowszej wersji produkowanego przez Pawła SP7SP wzmacniacza mocy

 • Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego zakończył wizytę kanoniczną w Brazylii

  Ks. Ryszard Głowacki przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego odbył wizytacje kanoniczną w Prowincji pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Brazylii

 • SP DX Contest 2014

  Pierwszy pełny weekend kwietnia na trwale wpisany jest w kalendarz każdego polskiego krótkofalowca

 • Święcenie pokarmów Wielkanocnych w Brazylii

  Wśród tradycji Wielkanocnych zachowanych do dzisiaj przez brazylijską Polonię szczególną popularnością cieszy się święconka.

 • Moje brazylijskie wigilje Bożego Narodzenia

  Otrzymałem e-maila z redakcji kieleckiego dodatku do tygodnika Niedziela. Pani Agnieszka prosiła mnie o kilka słów opisu brazylijskich zwyczajów związanych z obchodami Wigilii Bożego Narodzenia.  

 • Galeria zdjęć krótkofalowców

  Zdjęcia tu zamieszczone w większości wykonałem osobiście. Po latach nie zawsze jednak jestem w stanie rozpoznac wszystkie osoby. Dlatego prosze o pomoc w identyfikacji widniejących na niech osób.

 • Środa, 28 września 2022 r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława | Środa XXVI tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Wacława

  Wydarzenia

  Wizyta Kanoniczna Przełożonego generalnego

  W sobotę 26 lutego w Brazylijskiej Prowincji księży chrystusowców rozpoczęła się Wizytacja Kanoniczna. Jej zakończenie planowane jest na ostatnie dni marca 2022 roku. 

  Taka wizyta przełożonego generalnego to normalna, okresowa praktyka braterska. Jak czytamy w Ustawach Towarzystwa Chrystusowego jej celem jest zacieśnienie kontaktów z Zarządem generalnym, ukierunkowanie naszego życia zakonnego i wzrostu odpowiedzialności za realizację misji wynikającej z naszego charyzmatu.
  Również Kodeks Prawa Kanonicznego precyzuje konieczność wizytacji: „Przełożeni (…) powinni w określonym czasie wizytować domy i członków sobie powierzonych, zgodnie z przepisami prawa własnego” (CIC, kan. 628 § 1).
  Ksiądz Krzysztof Olejnik nasz przełożony generalny odwiedzi wszystkich chrystusowców pracujących w Ameryce Południowej.
  Wizytacja jest czasem szczególnej łaski oraz refleksji. W każdej wspólnocie Przełożony przeprowadzi rozmowę z wszystkimi członkami naszej prowincji, spotka się z biskupami diecezji w których pracujemy oraz liderami poszczególnych wspólnot. Nie zabraknie także wspólnej modlitwy tak w gronie współbraci jaki i wspólnot nam powierzonych. Wizytacja będzie połączona także z troską o poziomu życia ekonomicznego wspólnot chrystusowców na Kontynencie Południowoamerykańskim.
  Przełożonemu generalnemu, towarzyszy przełożony prowincji przeprowadzający równolegle wizytacje prowincjalną. Spotkanie z Przełożonym generalnym oraz prowincjałem jest okazją do serdecznej i braterskiej rozmowy, podzielenia się radościami i trudnościami dnia codziennego oraz szukania nowych dróg realizacji naszej misji na tym kontynencie.
  Pobyt Przełożonego generalnego w Brazylii został poprzedzony rekolekcjami w których uczestniczyli wszyscy chrystusowcy pracujący w naszej prowincji. Przełożony wziął także udział w XI Kapitule naszej prowincji. Jest to najstarsza prowincja Towarzystwa Chrystusowego.
  W tym czasie szukania najlepszych dróg życia Ewangelią i szerzenia jej naszym rodakom w dzisiejszym świecie prosimy wszystkich nam bliskich i przychylnych o modlitwę..
  Chrystusowcy przybyli na Ziemię Krzyża Południa w styczniu 1958 roku. Jednak samo powstanie zgromadzenia było odpowiedzią na olbrzymie potrzeby polskiego księdza płynące miedzy innymi z tego kontynentu. Dlatego też Prymas Polski kard. August Hlond w 1932 roku założył Towarzystwo Chrystusowe. Jego misję określił jako pracę duszpasterską z rodakami poza granicami Ojczyzny. Wybuch Drugiej Wojny Światowej, a potem ciężkie stalinowskie czasy uniemożliwiły wyjazd chrystusowców aby realizować tę misję.
  Dopiero w styczniu 1958 roku, przyjechali do Brazylii pierwsi chrystusowcy, którzy ofiarnie podjęli pracę duszpasterską obejmując kolejne parafie, otwierając Mniejsze Seminarium Duchowne oraz prowadząc różne inne formy duszpasterstwa. W pracy misjonarze chrystusowcy kierują się słowami Założyciela aby równą troską otaczać wszystkich powierzonych wiernych, bez względu na pochodzenie czy rasę.
  W wielu wspólnotach gdzie żyje już 5 czy nawet 6 pokolenie polskich emigrantów i mało ludzi posługuje się językiem przodków, księża z Towarzystwa Chrystusowego starają się pomóc wiernym utrzymać wiarę, zwyczaje i tradycje przodków. Oprócz pracy duszpasterskiej chrystusowcy współpracują z uniwersytetami w Polsce i Brazylii w dziedzinie badań naukowych oraz wymiany kulturalnej. W ostatnich latach dzięki zainteresowaniu z Polski daje się zauważyć duży wzrost działalności naszych rodaków w Brazylii, którzy nadal kochają Polskę i proszą o polskiego księdza

  odsłon: 48 | aktualizowano: 2022-04-13 21:41 |
  stat4u
  projektowanie stron szczecin © 2010 - 2022 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

  Pe. Kazimierz Dlugosz S.Chr

  , kazimierz_dlugosz(at)yahoo.com.br