• Chrystusowcy w służbie Kościoła na Ziemi Krzyża Południa

  Bohaterem kolejnego filmu poświęconego księżom chrystusowcom z prowincji w Ameryce Południowej jest ks. Zbigniew Perdjon

 • Film o występach Wołosatek w Brazylii

  W popularnym portalu YOU YUBE umieściłem film z występów zespołu Wołosatki z Kielc w prowadzonych przez chrystusowców parafiach w Brazylii

 • Polscy misjonarze w Brazylii

  W krotkich filmach przedstawiam sylwetki misjonarzy chrystusowców pracujacych w Kraju Krzyża Południa

 • Wywiad w miesięczniku Msza święta

  Z okazji zbliżającej się 60 rocznicy pracy księży z Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej miesięcznik Msza święta przeprowadziłze mną wywiad do którego lektury serdecznie zapraszam

 • Tranzystorowy wzmacniacz mocy SPert 1200

  Zapraszam do krótkiego filmu obrazującego pracę najnowszej wersji produkowanego przez Pawła SP7SP wzmacniacza mocy

 • Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego zakończył wizytę kanoniczną w Brazylii

  Ks. Ryszard Głowacki przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego odbył wizytacje kanoniczną w Prowincji pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Brazylii

 • SP DX Contest 2014

  Pierwszy pełny weekend kwietnia na trwale wpisany jest w kalendarz każdego polskiego krótkofalowca

 • Święcenie pokarmów Wielkanocnych w Brazylii

  Wśród tradycji Wielkanocnych zachowanych do dzisiaj przez brazylijską Polonię szczególną popularnością cieszy się święconka.

 • Moje brazylijskie wigilje Bożego Narodzenia

  Otrzymałem e-maila z redakcji kieleckiego dodatku do tygodnika Niedziela. Pani Agnieszka prosiła mnie o kilka słów opisu brazylijskich zwyczajów związanych z obchodami Wigilii Bożego Narodzenia.  

 • Galeria zdjęć krótkofalowców

  Zdjęcia tu zamieszczone w większości wykonałem osobiście. Po latach nie zawsze jednak jestem w stanie rozpoznac wszystkie osoby. Dlatego prosze o pomoc w identyfikacji widniejących na niech osób.

 • Piątek, 14 czerwca 2024 r. imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny | Piątek X tygodnia okresu zwykłego

  Wydarzenia

  Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego zakończył wizytę kanoniczną w Brazylii

  Ks. Ryszard Głowacki przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego odbył wizytacje kanoniczną w Prowincji pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Brazylii

  Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej w Rio de Janeiro. Ksiądz General spotkał się z pracującym tam księdzem proboszczem Janem Fligiem SChr oraz grupą naszych rodaków, dla których odprawił Msze św. oraz skierował okolicznościowe słowo. W kazaniu ks. Generał nawiązał do uroczystości Chrystusa Króla oraz aktu zawierzenia jaki odbył sie w tych dniach w Ojczyżnie. W swoich rozważaniach mówił o znaczeniu tego aktu tak dla polaków mieszkających w kraju jak i też poza granicami Ojczyzny. Szczególną wymowę ma on dla rodaków w Rio de Janeiro mieście nad którym króluje wspaniała figura Chrystusa Odkupiciela. Podobnie podczas niedzielnych Mszy świętych, w których uczestniczyli związani z tą polonijną parafia brazylijczycy Przełożony Generalny oprócz nawiązania do uroczystości Chrystusa Króla, która jest także świętem patronalnym Towarzystwa Chrystusowego, złożył słowa podziękowania za harmonijne współżycie oraz troskę o kościół który od ponad 60 lat służy wspólnocie polonijnej. Po skończonej wizytacji w Rio de Janeiro ksiądz generał wraz z towarzyszącym mu księdzem prowincjałem udali się do Kurytyby, zatrzymując się po drodze w sanktuarium narodowym Nossa Senhora Aparecida oraz odwiedzając centrum ewangelizacyjne Canção Nova. Film z pobytu Generała chrystusowców w Rio de Janeiro możemy obejrzeć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=pfEYEdyjytI

  Kolejną odwiedzona przez generała chrystusowców parafią w Brazylii była parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Kurytybie

  Parafia ta została utworzona 4 listopada 1965 roku i od samego początku powierzona księżom z Towarzystwa Chrystusowego. Pierwszym proboszczem był ks. Stanisław Pagacz SChr. Za jego też czasów wybudowano kościół który 10 maja 1970 roku poświecił arcybiskup Kurytyby Dom Pedro Fedalto. W latach 70-tych z części parafii zostały utworzone kolejne parafie: św Piotra i Pawła i Matki Bożej z Nazare, które także zostały powierzona chrystusowcom oraz parafia pod wezwaniem św. Jana Bosko. W czasie dotychczasowego duszpasterzowania księży chrystusowców został zbudowany kościół parafialny, salon, plebania, centrum katechetyczne oraz 2 kościoły filialne, które obecnie należą do parafii Matki Bożej z Nazare. Parafia liczy ok 20 tyś wiernych. Podczas wizytacji w parafii Przełożony generalny spotkał się z księdzem proboszczem Kazimierzem Przegendzą SChr oraz pomgającym mu ks. Janem Sobierajem SChr. Koncelebrował także Mszę św podczas której wygłosił okolicznościowe kazanie. W swoich rozważaniach przełożony chrystusowców nawiązał do rozpoczynającego się właśnie Adwentu. Na zakończenie przedstawiciele uczestniczących w liturgii wiernych wręczyli Księdzu Generałowi kwiaty dziękując tym samym za pracę księży chrystusowców w parafii.

  W niedzielę 27 listopada 2016r Generał chrystusowców odwiedził parafie pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Kurytybie

  Parafia została objęta przez Towarzystwo Chrystusowe w dniu 24 lutego 1973 roku. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Jamróg SChr. Ze względu na ustawiczny wzrost populacji, drewniany kościół parafialny stał się zbyt mały, aby móc pomieścić wiernych. Pod kierownictwem dynamicznego proboszcza, ks. Jana Sobieraja SChr. 1 września 1985 roku wierni rozpoczęli budowę nowej, murowanej świątyni, która zostałą inaugurowana 2 lipca 1989 roku. Projekt architektoniczny świątyni został wykonany przez znanego w Kurytybie architekta Lubomira Ficińskiego oraz jego syna Jana. Dla kolejnego proboszcza, ks. Józefa Poszwy SChr. należało dokonanie artystycznego upiększenia świątyni, rozbudowanie salonu parafialnego, rozwinięcie sektorów duszpasterskich i akcji socjalnej. Dynamika rozwijającej się parafii - zaangażowanie proboszcza, ks. Józefa Poszwy SChr i osób świeckich - spotkała się z publiczną pochwałą ze strony arcybiskupa metropolity Pedro Fedalto. Arcybiskup Kurytyby w artykule opublikowanym w "Gazeta do Povo", wyraził swoje publiczne uznanie i pochwałę. Pod koniec lipca 1996 r. przebywał w parafii arcybiskup Zenon Grocholewski, ówczesny sekretarz Sygnatury Apostolskiej. W ciągu 25 lat istnienia parafii prowadzonej przez księży chrystusowców zbudowano: nowoczesny kościół parafialny, kościół filialny, który stał się kościołem parafialnym pod wezwaniem św. Jana Bosko, plebanię i obszerny salon parafialny. Obecny proboszcza parafii ks. Alceu Zembruski SChr z oddaniem kontynuje pracę swych poprzedników łącząc funkcje proboszcza z posługą egzorcysty archidiecezji kurytybskiej.
  Odwiedziny przełożonego generalnego ks. Ryszarda Głowackiego SChr były dla parafian doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności za długoletnią pełną oddania pracę chrystusowców w parafii. Wyrazem tego były słowa wypowiedziane podczas powitania na początku Mszy św oraz pod koniec uroczystej liturgii. Przedstawiciele parafii przypomnieni nazwiska wszystkich proboszczów oraz w krotkich słowach wkład jaki każdy z nich wniósł w życie tutejszej wspólnoty. Ze swojej strony Przełozony Generalny nawiązał do początku nowego roku liturgicznego i podziękował za współprace oraz szacunek jakim wierni otaczają swoich duszpasterzy. Szczególne słowa wdzięczności wyraził tym, którzy w swoich domach gościli polską młodzież uczestniczącą w Światowych Dniach Młodzieży jakie kilka lat temu odbyły się w Brazylii. Warto zaznaczyć ze przedstawiciele tutejszej młodzieży uczestniczyli także w Światowych Dniach Młodzieży jakie w tym roku miały miejsce w Krakowie. Film z pobytu Generała chrystusowców w parafii można obejrzeć na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=ddyUikcaWMo

  28 i 29 listopada w Domu prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Kurytybie odbył się kurs duszpasterski dla księży z naszej prowincji zakonnej

  W programie kursu były konferencje formacyjne ks. dr Denilson Geraldo SAC specjalisty z zakresu prawa kanonicznego, dr Agostinho Capeletti Busato psychologa oraz wykłady pani Schirlei Freder dyrektor Domu Kultury Brazylia-Polska, pana Marka Makowskiego długoletniego Konsula RP w Kurytybie oraz ks. dr Zdzisława Malczewskiego SChr Rektora PMK w Brazylii a zarazem członka Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Kurs zakończył się spotkaniem z Przełożonym Generalnym który zapoznał księży z wydarzeniami z życia naszego zgromadzenia oraz mówił o oczekiwaniach związanych z odbywającą się w naszej prowincji wizytacją kanoniczną.

  W kolejnym dniu pobytu w Kurytybie Przełożony generalny odwiedził kilka miejsc związanych z polską emigracją oraz odbył kilka kurtuazyjnych spotkań

  W godzinach dopołudniowych generał chrystusowców udał się do Kurii archidiecezji kurytybskiej gdzie spotkał się z księdzem arcybiskupem. Dom Jose Antonio podziękował za ofiarną pracę księży z naszego zgromadzenia, którzy od wielu już lat prowadzą działalność duszpasterską na terenie archidiecezji. Ze swojej strony przełożony wyraził wdzięczność za serdeczność i dobrą atmosferę jaka towarzyszy pracy naszych współbraci i zaprosił księdza arcybiskupa do odwiedzenia Polski oraz naszego Domu głównego w Poznaniu. Po zakończeniu spotkania przełożony chrystusowców wraz z towarzyszącym mu księdzem prowincjałem udali się do parku Jana Pawła II. Położony w centrum Kurytyby park jest zarazem skansenem polskiej emigrcji w Brazylii. Podczas zwiedzania Ksiądz generał zapoznał się z historią jego powstania w której duże znaczenie miałą dzialalność księdza Benedykta Grzymkowskiego SChr ówczesnego rektora PMK w Brazylii. Następnie udał się na spotkanie z Konsulem RP w Kurytybie panem Markiem Makowskim. W serdecznej rozmowie w której uczestniczył także obecny rektor PMK ks. Zdzisław Malczewski SChr pan Konsul ponowił prośbę o przysłąnie więcej duszpasterzy ze zgromadzenia chrystusowców oraz licząc na współprace naszego zgromadzenia przedstawił pewne propozycje o dużym znaczeniu dla Polonii brazylijskiej. Spotkanie z Konsulem zakończyło się obiadem na który Konsul RP w Kurytybie zaprosił swoich gości.

  W czwartek 1 grudnia Przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego odwiedził pracującego w Bateias księdza Antoniego Polańczyka SChr

  Podczas pobytu w tej prowadzonej od lat przez chrystusowców placówce Przełożony generalny spotkał się z księdzem proboszczem a zarazem wiceprowincjałem ks. Antonim Polańczykiem SChr. Podczas wieczorowej Mszy św. ks. Generał został przywitany przez miejscowych wiernych, którzy dziękowali za lata ofiarnej pracy księży chrystusowców w ich parafii. Z kolei w kazaniu podczas Mszy św gość z Polski nawiązał do dzisiejszej Ewangeli i wezwał obecnych na nabożeństwie do budowania swego życia na fundamencie jakim jest Chrystus. W dalszej refleksji podziękował wiernym za wieloletnie budowanie wspólnoty, troskę o Kościół oraz współpracę z księżmi chrystusowcami którzy od prawie 50 lat duszpasterzują w parafii. Przełożony generalny skierował też słowa wdzięczności za troskę wiernych z Bateias o grobowiec chrystuowców który znajduje się na terenie ich parafii. Na zakończenie uroczystej liturgii proboszcz parafii przedstawił krótki zarys historii tej wspólnoty, a przedstwiciele wiernych wśród któych 25% jest pochodzenia polskiego raz jeszcze wyrazili swoją wdzięcznośc za pracę polskich misjonarzy. Ostatnim i bez wątpienia najbardizej wzruszającym momentem spotknia przełożonego generalnego z wiernymi była procesja dzieci które spiewając pieśni : Gwiazdo Śliczna Wspaniała oraz Serdeczna Matko opiekunko ludzi przyniosły do ołtarza obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który następnie został przez obecnych na Mszy św udekorowany pięknymi różami. Na pewno spotkanie z wiernymi z Bateias na długo pozostanie w pamięci naszego Przełożonego generalnego. Aby obejrzeć film z pobytu Przełożonego generalnego chrystusowców w Bateias proszę kliknąć tutaj: https://youtu.be/sd_8xxN8kY4

  W piątek 2 grudnia Przełożony generalny chrystusowców gościł w parafii Dobrego Jezusa w Balsa Nova

  Księża z Towarzystwa Chrystusowego pracują w tej parafii od chwili jej utworzenia czyli od 1968 roku. Duszpasterstwo obejmuje oprócz kościoła macierzystego 6 kościołów filialnych. Parafia liczy około 8500 wiernych, w tym polskiego pochodzenia ok.2500 osób.Miasteczko Balsa Nova (dawna nazwa João Eugênio) w 1961 roku stało się siedzibą powiatu. Obejmuje 325 kilometrów kwadratowych. Generał chrystusowców podczas pobytu z parafii spotkał się z obecny proboszczem ks. Henrykiem Bazisem SChr który w dużym oddaniem kontynuje pracę swoich poprzedników, oraz odprawił Mszę św w czasie której wygłosił okolicznościowe kazanie. Skierował też słowa podziękowania za opiekę jakiej w tej parafii doświadczył w ostatnich miesiącach swego życia nasz współbrat śp. ks. Józef Poszwa SChr i poprosił o modlitwę o powołania kapłańskie także do naszego zgromadzenia. Przedstawiciel parafian w swoim przemówieniu podziękował przełożonemu za ofiarną pracę księży. którzy darzeni są przez wiernych dużym szacunkiem. Film z pobytu Generała chrystusowców w Balsa Nova można obejrzeć pod tym linkiem https://www.youtube.com/watch?v=5-ZTq8ONJtk&t

  Kolejną placówką odwiedzoną przez przełożonego chrystusowców była parafia pod wezwaniem św. Piotra w Mallet

  W drodze do tej miejscowości ksiądz Generał wraz z towarzyszącym mu prowincjałem chrystusowców w Brazylii złożyli wizyte biskupowi Uniao da Vitoria przez którego zostali podjęci obiadem. Pasterz Kościoła podziękował Pzełożonemu genralnemu za długoletnią pracę księży w jego diecezji i jak podkreślił mając na uwadze dobro wiernych, wyraził prośbę by była ona kontynuowana w dotychczasowym wymiarze przez kolejne lata. Po zakończeniu spotkania z Księdzem biskupem księża udali sie do oddalonego o ok 40 km Malletu. Kolonizacja tego regionu rozpoczęła się w 1891 roku. Godnym odnotowania jest fakt że to właśnie tu 28 listopada 1911 roku powstało kolegium im. Mikołaja Kopernika. Była to pierwsza polska szkoła średnia w Brazylii. W roku 1967 duszpasterstwo w parafii Mallet przejęli księża Towarzystwa Chrystusowego. Pierwszym proboszczem chrystusowcem został mianowany ks. Zygmunt Szwajkiewicz TChr. Nie można pominąć faktu obecności w Mallet podczas jednej ze swoich podróży do Brazylii - w okresie międzywojennymw ks. Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego. Obecny proboszcz parafii ks. Franciszek Adamczyk SChr oraz pomagający mu ks. Stanisław Małysa SChr wraz z Radą parafialną oraz członkami działającego w tej miejscowości zespołu Mazury przygotowali Księdzu Generałowi wspaniałe przyjęcie. Przedstawicielka parafii w słowie powitania podziękowała za wszystkich chrystusowców ktorzy dotychczas pełnili posługę w Mallet podkreślając znaczenie ich pracy w potrzymywaniu ducha polskości oraz wiary. Podczas Mszy św słychać było polskie pieśni religijne, które sprawiły jak to określił sam Ksiądz General, że w tej wspólnocie czuł sie jak w Polsce. Przełożony generalny poprosił też o modlitwę w intencji powołań i podziękował za opiekę jaką kilka tygodni temu wierni otoczyli swego chorego proboszcza. Żartując zapytał też parafian czy chceieli by zmiany księdza. Słowa te spotkały się z glośnym protestem, który kiedy Generał zapewnił iz ks. Franciszek będzie tu kontynuował przemienił się w jedną dużą falę oklasków. Link do filmu z wizyty Generała chrystusowców w Mallet https://youtu.be/fztjwVk9tLE

  Potomkowie emigrantów miejszkający w Rio Claro do Sul miejscowości znanej jako Częstochowa Parańska, hymnem Polski witają Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego

  Kolonizacja Rio Claro do Sul rozpoczęła się jeszcze w czasach "gorączki brazylijskiej". Ponieważ pierwsi koloniści usytuowali się nad brzegiem rzeki odznaczającej się czystą wodą, stąd nazwa osady: Rio Claro. Pierwszymi, którzy kolonizowali okolice byli Polacy. Dopiero w późniejszym czasie osiedlili się również Ukraińcy. W krótkim czasie emigranci polscy zbudowali pierwszą kaplicę. W 1896 roku biskup z Kurytyby utworzył w Rio Claro do Sul parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. Ze względu na wysoką wieżę świątyni, przypominającą Jasną Górę, utarła się nazwa " Częstochowa parańska ". O tytule tym wspomina w swojej książce pierwszy konsul Polski w Kurytybie Kazimierz Głuchowski oraz pierwszy biskup Częstochowy Teodor Kubina, który w drodze na Kongres Eucharystyczny w Buenos Aires na polecenie kard. Augusta Hlonda odwiedził polskie kolonie w Brazylii. Dostojny gość z Polski przebył do Rio Claro do Sul 25 grudnia 1935 roku. Nie można nie wspomnieć też pobytu w Rio Claro do Sul Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego ks. Ignacego Posadzego SChr który w okresie międzywojennym odwiedził parafię, oraz obecnego arcybiskupa Częstochowy Wacława Depo który przybył tu w kwietniu 2015 roku. Dziś w Rio Claro do Sul zamieszkuje ok 2500 osób z czego ponad 85% jest pochodzenia polskiego. Pracujący w parafii proboszcz a zarazem kustosz sanktuarium ks. Anderson Spegiorin SChr oprócz kościoła głównego otacza swoją opieką 18 kościołów filialnych. Wizyta Przełożonego Generalnego w tej parafii rozpoczęła się uroczystą Mszą św podczas której ksiądz proboszcz oraz przedstawiciel Rady parafialnej przywitali dostojnego gościa. Proboszcz przedstawił historię osadnictwa polskiego w tym regionie oraz symboliką wystroju świątynii gdzie szczególną uwagę zwrócił na różniec jaki arcybiskup częstochowski Wacław Depo otrzymał od Ojca świętego Franciszka i następnie przekazał w czasie swojej wizyty dla tej parafii. Poprosił też księdza Generała o pomoc w zdobyciu dla wspólnoty parafialnej relikwi świętego Jana Pawła II. Natomiast przewodniczący Rady dziękując za pracę chrystusowców wspomniał wszystkich naszych księży którzy tu pracowali wymieniając ile pracy każdego z nich zawdzięcza parafia, oraz poprosił aby chrystusowcy kontyuowali pracę duszpasterską w tej parafii mimo, że jest to juz 5 a nawet 6 pokolenie tych którzy przyjechali z Polski i osiedlili się na tym terenie. W swojej homili Przełożony nawiązał do liturgii Słowa oraz skierował do rodaków słowa zachęty by trwali w wierze i radycji ojców. Na zakończenie niedzielnej liturgii, która sprawowana była w języku polskich ponownie zabrał głos proboszcz parafii. Ks. Anderson jako potomek polskich emigrantów dał swiadecwo swojego powołania oraz miłości do Ojczyzny przodków którą pozał dopiero wstępując do zgromadzenia chrystusowców. Zaś ks. Generał wspominając swoje doświadczenie z odwiedzin potomków polskich zesłańców w Kazachstanie zapewnił, że język nie jest jedynym wyznacznikiem polskości i z widocznym wzruszeniem błogosławiąc potomków polskich emigrantów z Rio Claro do Sul obiecał swoją pomoc w uzyskaniu relikwii naszego świętego rodaka Jana Pawła II. Po zakończeniu mszy św wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli do salonu parafialnego na przygotowany przez Radę parafialną obiad. Wchodzącego do salonu Przełożonego Generalnego chrystusowców przywitał hymn Polski oraz salwa oklasków. Ostatnią częścią spotkania Księdza Generała z rodakami były występy lokalnego zespołu Kraków, któy przedstawił kilka polskich tańców. Film z pobytu księdza Ryszarda Głowackiego w Rio Claro do Sul można obejrzeć na stronie; https://youtu.be/jRqW5j9IRjU

  6 i 7 grudnia Przełożony Towarzystwa Chrystusowego odwiedził pracującego w Cruz Machado księdza Alojzego Laimana SChr

  Parafia w Cruz Machado liczy ok. 6 tyś wiernych z czego ponad 4 tyś jest polskiego pochodzenia. Informacje o tej kolejnej placówce którą odwiedził Ksiądz Generał oraz jej ciekawej historii możemy znaleść na stronie http://www.brazylia.chrystusowcy.pl/parafie/Parafia-Najswietszego-Serca-Pana-Jezusa-w-Cruz-Machado_48. Odwiedziny w Cruz Machado rozpoczęły się Msza św oraz spotkaniem opłatkowym w którym uczestniczyła grupa potomków polskich emigrantów przybyłych tu w 1911 roku. Przełożony chrystusowców odwiedził także rodzinę zamieszkałą w brazylijskim interiorze, oraz parafię Santana - Cruz Machado gdzie jeszcze niedawno pracowali księża z naszego zgromadzenia. Podczas odwiedzin nie mogło zabraknąc też modlitwy na grobie śp. ks. Daniela Niemca SChr długoletniego (ponad 35 lat pracy) duszpasterza tej parafii oraz utworzonego przez niego muzeum Polskiej Emigracji. Film z pobytu Księdza Generałą w Cruz Machado możemy obejrzeć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=jPdy41LsQ2I&t

  W kolejnym dniu wizytacji kanonicznej w naszej Prowincji zakonnej Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego odwiedził pracującego w Virmond księdza Piotra Poszwe SChr

  Duszpasterstwo w parafii Virmond obejmuje oprócz kościoła macierzystego 10 kościołów filialnych gdzie regularnie sprawowana jest Msza św. Odległość do najdalszej wspólnoty wiernych wynosi 17 kilometrów. Aktualnie parafia liczy 3.941 wiernych; w tym około 2.700 osób polskiego pochodzenia. Chrystusowcy posługują tutaj od 1993 roku. W 2007 roku proboszczem parafi został ks. Piotr Poszwa SChr. Powitanie naszego Przełożonego w parafii miało bardzo uroczysty charakter. Wzięli w nim udział licznie zgromadzeni wierni w tym także przedstawiciele istniejącej w powiecie polonijnej organizacji BRASPOL oraz grupa dzieci z zespołu Mali Polacy. Podczas Mszy św. ksiądz Generał usłyszał słowa wdzięczności parafian za posługę księży z Towarzystwa Chrystusowego oraz skierował okolicznościowe słowo dziękując wiernym za harmonijną współprace w budowaniu Królestwa Bożego. Na ręce księdza proboszcza podziękował także za ofiarną posługę na rzecz naszych rodaków. Podczas pobytu w parafii Przełożony zwiedził istniejący w miasteczku Dom Pamięci Polskiego Emigranta. Zapraszamy do obejrzenia filmu z pobytu Przełożonego Generalnego w parafii https://www.youtube.com/watch?v=9ONOr0SHg7s

  Generał chrystusowców w Quedas do Iguacu. Założone przez polskich emigrantów Quedas do Iguacu dawniej od imienia najmłodszej córki Jożefa Pilsudskiego nosiło nazwę Jagoda. Warto zaznaczyć, że w Argentynie w stanie Misiones istnieje miejscowość o nazwie Wanda czyli imieniu innej córki marszałka

  Quedas do Iguacu to największa prowadzona przez Towarzystwo Chrystusowe w Brazylii parafia. Oprócz kościoła głównego należy do niej 54 kościołów filialnych i wspólnot gdzie regularnie odprawiana jest Msza św. Raz w miesiącu w kościele głównym zwanym w Brazylii popularnie kościołem Matką odprawiana jest msza św po polsku. Z okazji Bożego Narodzenia organizowany jest opłatek, a w Wielką Sobotę święconka. W dniu odpustu parafialnego jest także ciesząca się wielkim powodzeniem  "polska kolacja". W mieście działa zespół folklorystyczny "Jagoda". Polska kolonizacja w tym regionie rozpoczęła się w 1935 roku Pierwszym proboszczem parafii został ks. Zygmunt Gdaniec, kapłan diecezjalny. W 1932 roku wstąpił on do Towarzystwa Chrystusowego (należał do tzw. pierwszego batalionu) jednak ostatecznie otrzymał święcenia kapłańskie jako ksiądz diecezjalny. Przez całe swe życie czuł dużą sympatię do Towarzystwa Chrystusowego i pragnął aby to właśnie chrystusowcy kontynuowali jego pracę w Quedas do Iguacu. Nastąpiło to dopiero 13 września 1998 roku. Wtedy to w parafii podjęli prace księża z Towarzystwa Chrystusowego a pierwszym chrystusowcem proboszczem został ks. Józef Wojnar SChr.  Parafia oprócz licznych kościolów filialnych otacza także opieką duszpasterską obozowisko  Ruchu  Bezziemnych" "Movimento sem Terra"  na którym mieszka około 1000 rodzin. Wizytacja Przełożonego Generalnego w parafii rozpoczęła się 9 grudnia rozmową z obecnym proboszczem księdzem Andrzejem Wojteczkiem SChr oraz pomagającym mu ks. Józefem Wojnarem SChr  Następnie proboszcz parafii pokazał Przełożonemu Generalnemu kilkanaście należących do parafii kościołów filialnych oraz zapoznał z prowadzoną tu pracą duszpasterską. Wieczorem zaś podczas uroczystej Mszy św nastąpiło oficjalne przywitanie dostojnego gościa przez licznie zgromadzonych w kościele parafian. Przedstawiciele 4 nacji zamieszkujący powiat przywitali Księdza Generała kierując słowa wdzięczności za opiekę  chrystusowców nad parafią. Przemawialli przedstawiciele emigrantów włoskich, niemieckich, ukraińskich i polskich. Ci ostatni stanowią największą grupę etniczną zamieszkującą powiat Quedas do Iguacu. Zabrał też głos prezes Rady parafialnej który między innymi powiedział .... pragniemy wyrazić nasze szczere podziękowanie Towarzystwu Chrystusowemu za niezmordowanych misjonarzy, którzy pracują w naszej parafii, za tych którzy pracowali w przeszłości i zasiali dobre nasienie. Jesteśmy świadomi wielkiej warości jaką jest obecność księży z Towarzystwa w naszej wspólnocie parafialnej..... Wyraził też prośbę o przysłanie do tej parafii przynajmniej jeszcze dwóch księży chrystusowców. Po zakończeniu liturgii Przełożony Generalny obejrzał koncert przygotowany z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej z powitania ks. Ryszarda Głowackiego w Quedas do Iguacu https://www.youtube.com/watch?v=O93LkxnPIZw   Następnego dnia podczas niedzielnej Mszy św. naszego przełożonego generalnego przywitali przedstawiciele wszystkich należacych do parafii kościołów filialnych oraz duszpasterstw i ruchów religijnych. Każdy z nich przyniósł gałązkę tworząć jedno charakterystyczne dla brazyijskiego stanu Parana drzewo araucaria. Dziękując generał chrystusowców ks. Ryszard Głowacki powiedział .... mam dziś możliwość doświadczyć tego jak bogata duszpastersko jest wasza parafia. To nie tylko wielość kaplic ale także i wielość różnych duszpasterstw, które się zaprezentowały. Obraz jaki przygotowali wasi przedstawiciele dowodzi jednej wielkiej cechy naszego Kościoła. Nasz Kościół jest katolicki więc dla każdego jest w nim miejsce. Cieszmy się tą różnorodnością, dziękujmy za nią Panu Bogu i budujmy tę wspólnotę.... W dalszej części Mszy św uwagę Przełożonego Generalnego oraz uczestniczących wiernych zwróciło wniesienie Pisma Świętego na rozpoczęcie Liturgii Słowa. Towarzyszył temu taniec przygotowany przez należącą do parafii grupę młodych dziewcząt. Kilkuminutową filmową relację z Mszy św można obejrzeć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=MohveaG8ti4. Kolejnym a zarazem ostatnim  punktem wizyty Przełożonego Towarzystwa Chrystusowego w Quedas do Iguacu był uroczysty obiad oraz występy grupy dziecięcej istniejącego w mieście zespołu Jagoda. Oprócz naszego Przełożonego oraz towarzyszących mu księży uczestniczyła w nim także nowa burmistrz (obejmie swój urząd 1 stycznia) wraz z małżonkiem, oraz grupa lokalnych działaczy polonijnych. Krótki film z tego spotkania można obejrzeć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=DQjEMZbf4uk&t  

  General chrystusowców Ks. Ryszard Głowacki oraz towarzyszący mu ksiądz prowincjał spotkali się z Pasterzem diecezji Guarapuava Podczas spotkania dom Wagner skierował słowa podziękowania za pracę księży z Towarzystwa Chrystusowego w diecezji oraz zapoznał gości z problemami jaki istnieją w tym regionie Brazylii zwłaszcza z okupacją terenów przez tzw. Ruch Sem Terra. Największe obozowisko tego ruchu w Brazylii znajduje się na terenie prowadzonej przez księży z Towarzystwa Chrystusowego parafii w Quedas do Iguaçu. Według Hierarchy koczuje tam około 1500 rodzin czyli ok 5-6 tys ludzi. 

  Ks. Zdzisław Malczewski SChr opisuje pobyt przełożonego generalnego w Porto Alegre

  W dniach 17-19 grudnia 2016 r. przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego, w towarzystwie ks. Kazimierza Długosza TChr, przebywał w stolicy stanu Rio Grande do Sul. Wieczorem, przedstawiciele Kapelanii Polskiej, na cześć przybyłych Gości wydali kolację w jednej z restauracji w Porto Alegre. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób reprezentujących tutejszą wspólnotę polonijną.
  W niedzielę 18 grudnia odbyła się w Kościele Polskim najważniejsza część wizytacji. Uroczysta Msza św. koncelebrowana sprawowana była w języku polskim. Na początku Mszy św. kapelan wspólnoty powitał księdza generała i przedstawił w zarysie historię polskiej emigracji, a także duszpasterstwa polonijnego w tym mieście. Sergio Szczeciński skierował do Czcigodnego Gościa słowa powitania, a Helena Królikowska wręczyła, naszym polskim tradycyjnym zwyczajem, bochenek chleba. Ksiądz generał wygłosił homilię, wplatając w nią rzeczywistość religijną polonijnej wspólnoty i przybliżając wiernym charyzmat naszego zgromadzenia zakonnego. Ks. prowincjał tłumaczył słowo generalskie.
  Pod koniec Mszy św. kapelan wspólnoty wręczył obraz Pani Jasnogórskiej Gabrielii Taffarel. Od roku czasu wizerunek ten odwiedza polonijne domu w Porto Alegre. Przez tydzień obraz pozostaje w domu osoby, czy rodziny, która otrzymuje go w jedną niedzielę i przynosi do polskiego kościoła w następną niedzielę.
  Następnie duszpasterz Polonii portoalegreńskiej podziękował przełożonemu generalnemu za wspólne spotkanie modlitewne, a przełożonemu prowincji za możliwość sprawowania opieki duszpasterskiej wśród Polonii w Porto Alegre, która charakteryzuje się głęboką wiarą, przywiązaniem do swojej świątyni zbudowanej w latach trzydziestych ubiegłego wieku oraz bardzo mocną polskością. Przedstawiciele rady ekonomicznej i duszpasterskiej Kapelanii: dr Vitoldo Królikowski i Sergio Szczeciński wręczyli naszym gościom upominki, aby im przypominały tę gauszowską ziemię, która w przeszłości przygarnęła wiele tysięcy polskich emigrantów. Końcowe słowo generalskie i prowincjalskie oraz uroczyste błogosławieństwo zakończyły tę głęboką i pobożnie przeżytą wspólnie Mszę św.
  Od roku posługuję tutejszej wspólnocie polonijnej. Większość tych osób nie mów po polsku. To są już kolejne generacje polskiej emigracji. Jednak śpiewają z przeżyciem polskie pieśni religijne. Co tydzień odbywa się próba śpiewu w Kościele Polskim. To nie jest zbyt duża grupa. Liczba od 11 do 18 osób przybywających regularnie, każdej soboty, z różnych dzielnic tego miasta, aby przez blisko 2 godziny śpiewać to najlepszy dowód na to, że duchowość polska jest głęboko zakorzeniona w ich duszach i sercach. Vitoldo Królikowski (na co dzień to lekarz pracujący w szpitalu Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego), gra na organach i w ten sposób przyczynia się do piękna wykonywanych śpiewów naszych pieśni religijnych.
  Bezpośrednio po uroczystej Mszy św. przeszliśmy na plac przy świątyni. Tam ustawione były stoły z kanapkami, słodyczami, napojami chłodzącymi. Pięknie ustrojone stoły, szczególnie zastawione wiktuałami, to owoc pracy wielu osób z Kapelanii. Nie żałowano pieniędzy, czasu, aby na cześć przełożonego generalnego przygotować odpowiedni posiłek, w którym wzięli uczestnicy Mszy św. Było około 110 osób. Wśród nich dwie grupy polskiego folkloru: zespół działający przy Towarzystwie Polonia oraz „Na Zawsze” – nowa grupa działająca od roku przy oddziale „Braspolu” w Porto Alegre. Zespół polskiego folkloru z Towarzystwa Polonia wykonał przed księdzem generałem kilka regionalnych, polskich tańców. Jestem pełen podziwu dla tancerek i tancerzy, którzy w upale południowego tańca starali się z gracją i uśmiechem na ustach wyrazić to co piękne w polskim tańcu ludowym. Ucztujący Polonusi mogli podziwiać rytm i energię tańczących, a także w trakcie rozmów pogłębiać ducha wspólnoty naszej grupy etnicznej żyjącej na terenie metropolii Porto Alegre (jest to piąte miasto brazylijskie, jeśli chodzi o jego populację). Rozmowy rodaków i ich obecność na placu przy kościele trwały dosyć długo. To znak, że potrzebują takich spotkań. Przełożony generalny miał możliwość przyglądnąć się z bliska tym ludziom, poznać trochę ich życie. Wielu chciało na zdjęciach utrwalić te przeżyte chwile. Przy pożegnaniu, wielu mnie pytało: a kiedy będziemy mieli takie spotkanie po Mszy św.? W każdą niedzielę po polskiej Mszy św. odbywa się spotkanie przy kawie w sali kościelnej. Niektórzy wierni przynoszą ciastka, kanapki i oddają do dyspozycji wspólnoty. To miły budujący i gest.
  Wieczorem tej niedzieli udaliśmy się z naszymi Gośćmi do pobliskiego miasta Canoas, należącego do regionu metropolitalnego Porto Alegre, gdzie adwokat Wojciech Tyska ze swoją małżonką, przygotowali na cześć księdza generała specjalne churrasco. We wspólnej kolacji uczestniczyły zaproszone polonijne rodziny. Dla przełożonego generalnego była to szczególna okazja, aby z bliska poznać naszych Polonusów i ich rodziny. Tak, jak przy kościele, tak i tutaj w domu u Wojciecha (nota bene: pięknie czytał po polsku pierwsze czytanie podczas Mszy św.) rozmowy toczyły się w przyjacielskiej atmosferze. Powracaliśmy do Porto Alegre nie tylko ukontentowani, ale nade wszystko przekonani o tym, jak tym ludziom potrzebne jest polskie duszpasterstwo. Tak w wymiarze duchowym, jak i kulturowym. Do niedawna osierocona wspólnota polonijna, pozostająca przez ponad pięć lat bez stałego duszpasterza polskiego, obecnie wyraża swoją radość i wdzięczność, bo mają swojego stałego kapelana. Wiele osób mówiło mi, jak w tym czasie modlili się, aby mogli mieć na nowo polskiego księdza w swojej wspólnocie.
  W poniedziałek przed południem, ksiądz generał z towarzyszącymi mu współbraćmi zakonnymi, odwiedził siedzibę Towarzystwa Polonia. W listopadzie organizacja obchodziła uroczyście 120 lat swojego istnienia i działalności. Przed czteropiętrowym budynkiem Towarzystwa czekał na nas prezes Mariano Hossa. On też oprowadzał nas po obszernych i z gustem urządzonych pomieszczeniach siedziby. Mogliśmy spostrzec, jak poszczególni prezesi ze swoimi zarządami troszczą się o swoją siedzibę.
  Po południu ksiądz generał, wraz z towarzyszącym mu księdzem prowincjałem, złożył arcybiskupowi metropolicie Jaime Spenglerowi kurtuazyjną wizytę w miejscowej kurii arcybiskupiej. Przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego wyraził wobec miejscowego hierarchy wdzięczność za troskę o duchowe dobro wspólnoty polonijnej, a także za to, że w jego lokalnym Kościele chrystusowcy mają możliwość realizacji charyzmatu zgromadzenia.
  Pod koniec dnia odwiozłem Czcigodnych Przełożonych zakonnych na miejscowe lotnisko, usytuowane zaledwie o 5 km od Polskiego Kościoła. Wizytacja kanoniczna księdza generała była dla mnie, starego emigranta, czasem szczególnego nawiedzenia. Dla wspólnoty polonijnej był to znak zatroskania Towarzystwa Chrystusowego o ich dobro duchowe, aby nikt z Polonusów nie zagubił się duchowo w tej brazylijskiej metropolii. Najprawdopodobniej była to pierwsza wizytacja kanoniczna wyższego przełożonego generalnego w Kapelanii Polskiej w Porto Alegre. Najstarsi wierni Polonusi nie potrafili mi potwierdzić, że w przeszłości Kapelanię odwiedził generał Zgromadzenia Misyjnego, które przez 70 lat posługiwało tutejszej Polonii. Jestem głęboko przekonany, w oparciu o wyrażone świadectwa moich tutejszych Polonusów, że wizytacja księdza generała Ryszarda Głowackiego była dla nich umocnieniem w wierze i polskości! Z pewnością przez długi jeszcze czas będziemy wracali do tych przeżytych religijnych i wspólnotowych chwil.
  Chciałbym tutaj podkreślić, że na spotkanie z księdzem generałem i na Mszę św. sprawowaną w języku polskim w kościele Pani Jasnogórskiej w Porto Alegre w niedzielę 18 grudnia 2016 r. przybyli również przedstawiciele Polonii z innych miast tego stanu: Bento Gonçalves (120 km), Nova Prata (170 km) i Guarani das Missões (około 500 km). Trzeba zaznaczyć, że w minionym roku na niedzielną Mszę św. w Polskim Kościele w Porto Alegre przybywały grupy Polonusów z wielu miast stanu Rio Grande do Sul. Również przedstawiciele Kapelanii Polskiej uczestniczyli w uroczystościach religijnych i wydarzeniach kulturowych społeczności polonijnych w takich miastach jak: Nova Prata, Bento Gonçalves czy Nova Roma do Sul. Mamy nadzieję, że ten nowy przejaw zbliżenia wspólnot polonijnych w Rio Grande do Sul w najbliższym czasie będzie wzrastał jeszcze bardziej. Obserwujemy w ostatnich latach budzenie się polskości w kolejnych pokoleniach emigracyjnych. Duszpasterstwo polonijne jest dla tych ludzi szczególnym punktem odniesienia, jak też wyraźnym znakiem troski Kościoła w Polsce o ich wiarę, religijność oraz podtrzymywanie wartości, jakie przywieźli ze sobą ich przodkowie do Brazylii. Dobrze jest, że tutejsi hierarchowie potrafią wychodzić naprzeciw tym potrzebom duchowym wiernych. W tym przypadku do ludzi pielęgnujących swoje polskie korzenie. Od tylu już lat, mojego życia w kraju pod krzyżem Południa, postrzegam ten przepiękny fenomen: Polonusi urodzeni w Brazylii kochają swoja ojczyznę, są z niej dumni, nie wyrzekają się swojej brazylijskości, a z drugiej strony przyznają się do polskości, mają swoją polską dumę, głębokie przywiązanie do wiary swoich przodków, a także do tradycji, zwyczajów. Wzrasta też zainteresowanie językiem polskim. W ostatnich latach pojawiło się na brazylijskiej mapie polonijnej wiele nowych miejsc, gdzie odbywają się lekcje języka polskiego! Zastanawiam się i wiele razy pytam sam siebie: jak, nasz kraj, Polska postrzega Polonię brazylijską? Czy istnieje konkretna wola by wychodzić na przeciw oczekiwaniom tej części naszego Narodu, który żyje tak daleko od Polski? Nie oczekuje na wiele, ale jednak spodziewa się pomocy, aby nie utracić swojej tożsamości.  Zapraszamy także do obejrzenia filmu z pobytu generała chrystusowców wśród rodaków w Porto Alegre: https://www.youtube.com/watch?v=E1keh9snixQ&feature=youtu.be

  Zdjęcia z wizytacji kanonicznej generała chrystusowców w Brazylii można obejrzeć w FOTOGALERII II Bezpośredni link: https://www.flickr.com/photos/141322552@N05/sets/72157674392632143

  

  

  

  

  odsłon: 2412 | aktualizowano: 2017-01-01 21:13 |
  stat4u
  projektowanie stron szczecin © 2010 - 2024 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

  Pe. Kazimierz Dlugosz S.Chr

  , kazimierz_dlugosz(at)yahoo.com.br